účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, správa ICT
Get Adobe Flash player

Účetní poradenství

Externí zpracování účetnictví

Jaké výhody Vám přináší rozhodnutí, že si necháte zpracovat podklady externě, tedy formou externího účetnictví?

  • Úsporu na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě přičíst náklady na sociální a zdravotní pojištění organizace.
  • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže.
  • Úsporu za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení  si firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
  • Úsporu za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.
  • Náhrada škod –  společnost je pojištěna vůči škodám způsobených výkonem profesní činnosti až do výše 1 milionu korun za jednotlivý případ u pojišťovny Generali.