účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, správa ICT
Get Adobe Flash player

Daňová evidence

  • zajistíme správnou evidenci přehledu o příjmech a výdajích, evidenci majetku, závazků i pohledávek
  • na základě evidence připravíme daňové přiznání vč. přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

Ceník:

Popis služby Cena Poznámka
Měsíční paušál 850 Kč 30 položek v deníku
Účetní zápis plátce DPH
Účetní zápis neplátce DPH
12 Kč
10 Kč
DPH 300 Kč
Zpracování silniční daně (dvě vozidla v ceně)
– další vozidlo
500 Kč
200 Kč
Zpracování majetkových daní od 500 Kč dle náročnosti
Zastupování, konzultace, poradenství 300 Kč/hod.
Zpracování přiznání daně z příjmů, vč. přehledů SP, ZP 1 500 Kč dle rozsahu
Ceny za uvedené služby jsou orientační a jsou vždy kalkulovány dle konkrétní situace klienta.